Chrzest Pański

Sugestie słuchacza: Czy również ja?

12/01/20 Sławomir Zatwardnicki
Warto zapewne wziąć pod uwagę kontekst współczesny. Kaznodzieja mógłby odwołać się do tzw. „chrztu w Duchu Świętym” propagowanego przez środowiska charyzmatyczne. Warto dodać, że papież Franciszek chciałby, aby tego rodzaju chrzest stał się udziałem całego Kościoła. Jak chrzest tego rodzaju ma się do sakramentalnego chrztu? Czy nie jakoś analogicznie do tego, jak „charyzmatyczne” zstąpienie Ducha w czasie chrztu w Jordanie do pełni Ducha, którego Wcielony już przecież posiadał?