Objawienie Pańskie

Sugestie programowe

06/01/20
Eucharystia jest przestrzenią jednoczącą wszystkie narody, ludy i języki
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Gwiazda niczym obłok prowadzący Izraelitów przez pustynię wskazała mędrcom dom, w którym zobaczyli Dziecię wraz z Matką Jego. Odnalezienie Dziecięcia wyzwoliło w mędrcach radość. Upadnięcie na twarz, oddanie pokłonu oraz ofiarowanie Mu darów symbolizuje w osobach mędrców wszystkie narody, które oddają Mu należny hołd. Powrót inną drogą umożliwił uniknięcie niebezpieczeństwa prześladowania ze strony Heroda. Inna droga może oznaczać także duchową przemianę, która dokonała się w mędrcach. Późniejsza tradycja nadała im imiona: Kacper, Melchior i Baltazar; uznawani są za świętych. Dziś szczególnym miejscem spotkania z Jezusem jest Eucharystia. Dzięki niej dokonuje się wewnętrzna przemiana chrześcijan, która płynie ze zjednoczenia z Bogiem w Komunii Świętej.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.