Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Załącznik

06/01/20 ks. Radosław Rychlik
Życiowa droga Mędrców ze Wschodu, to droga każdego człowieka. Wcześniej czy później każdy z nas odkrywa, że dobra tego świata nie są w stanie zaspokoić głodu, który nęka serce człowieka. Dostatek, przyjemności, pozycja społeczna, wygoda życia - to wszystko jest wartościowe i dobre. O to wszystko zabiegamy, odpowiadając na wezwanie Stwórcy, aby czynić sobie ziemię poddaną. Lecz nie można na tym poprzestać. Człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże, dlatego też nasze serce wciąż tęskni za Bogiem, aby się z nim zjednoczyć. Tę tęsknotę przeżywali Mędrcy, dlatego udali się daleką podróż za Gwiazdą. Ta tęsknota pobudziła ich do wspaniałomyślnego daru serca dla Zbawiciela. Wdzięczni za otrzymany dar wiary chcieli nimi podziękować. Składając Bogu swe prośby, dołączyli do nich dar serca.