Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dzieci

Chcemy być Jezusowym światłem

02/02/20 bp Antoni Długosz
W dzisiejszej Ewangelii Symeon nazywa Pana Jezusa „światłem” (obraz). Jezus jest światłem, ponieważ swoimi słowami i czynami uczy oraz wychowuje ludzi. Jezus mówi: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie chodzi w ciemności” (J 8, 12). Jezus – nasze światło – prowadzi nas do nieba. Jest także światłem dla pogan – ludzi, którzy jeszcze Go nie znają. Symeon mówi o Jezusie: „Moje oczy widzą światło na oświecenie pogan”. Oznacza to, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy należą do Jego Kościoła.