Ofiarowanie Pańskie

Sugestie programowe

02/02/20
Jezus jest chwałą Ludu Bożego i światłem narodów
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Kościół uroczyście obchodzi dzień, w którym Jednorodzony Syn Boży, Światłość ze światłości, został przedstawiony w świątyni (wspomnienie tajemnicy dnia w modlitwach eucharystycznych 1–3). Duch Święty ogłosił
przez usta Symeona, że Jezus jest chwałą Ludu Bożego i światłem narodów (prefacja o Ofiarowaniu Pańskim). Homilista może wskazać, że Bóg spełnił oczekiwanie Symeona i pozwolił mu oglądać przed śmiercią Chrystusa. Zaś ofiara życia wierzących powinna stawać się coraz czystsza i koncentrować nas na samym Bogu, aby dążyć na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnąć życie wieczne (…). Teksty liturgii słowa zachęcają słuchaczy do nieustannych prób całkowitego ofiarowania się Bogu na wzór osób występujących w dzisiejszym fragmencie Ewangelii.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.