Środa Popielcowa
Homilia do dorosłych

Droga do nawrócenia i odmiany życia

26/02/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Nie należy więc uczynków pobożnych, takich jak: jałmużna, modlitwa, post czynić po to, by uzyskać uznanie. Cechą autentycznej religijności jest bowiem miłość, to ona chroni nas przed próżnością. A jak jest z naszą osobistą szczerością i pokorą? Warto zadać sobie to pytanie na początku Wielkiego Postu...