Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Homilia do dorosłych

Postanowienia na nowy czas

01/01/20 ks. Piotr Winkler
Życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pokoju, rado­ści, pomyślności, również Bożego błogosławień­stwa. Dobre słowa na cały rozpoczynający się rok. Zazwyczaj są to życzenia płynące z serca, cza­sem z obowiązku, bo tak wypada. Wokół rozlewa się fala życzliwości. Nawet obcy sobie ludzie potrafią kierować do siebie miłe słowa. Bo to chwila przełomu, czas nowego, nadzieja na lepsze jutro. Nowy rok…