Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Sugestia programowa

Sugestie programowe

01/01/20
Byśmy jak Ona przyjęli Chrystusa
„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty”. Ten tekst Pawłowy to najstarsze świadectwo o Matce Jezusa, potwierdzające przyjęcie przez Syna Bożego ludzkiej natury. Święty Paweł w swoich listach ani razu nie używa imienia Maryja! W świetle jednak tego ważnego i starożytnego tekstu Pawłowego zostały przyjęte uroczyste słowa soborowe: „Maryja […] poprzez swoje ukryte uczestnictwo w historii zbawienia, skupia w sobie i wyraża największe tajemnice naszej wiary” (KK 65). Ona jest Służebnicą tych tajemnic (…).
„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Jest to postawa człowieka, który zdumiewa się nad działaniem Boga we własnym życiu i w świecie. Dlatego Kościół modli się: „Boże […] spraw, abyśmy tak jak Ona przyjęli Chrystusa, zachowując w sercu jego słowa i obchodząc z wiarą tajemnice zbawienia”.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.