Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Globalizacja obojętności (intencja powszechna na luty)

01/02/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.