Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Poznać to, co służy pokojowi (intencja ewangelizacyjna na styczeń)

07/01/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.
Podczas podróży apostolskiej do Japonii w listopadzie 2019 roku Franciszek pierwsze kroki skierował do Nagasaki i Hiroszimy (...). Wydaje się, że nieprzypadkowo najważniejsza liturgia została odprawiona w Nagasaki, centrum katolickiej diaspory w Japonii, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nagasaki jest miastem doświadczonym różnorakim cierpieniem: męczenników czasów prześladowań, ofiar wojny i degradacji środowiska naturalnego.