Polecamy

Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

02/01/20 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu lutego. Pamiętamy o realizacji programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary” w ramach, trzyletniego cyklu „Eucharystia daje życie”, rozpoczętego w grudniu 2019 roku oraz o przypadającej w maju setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
07/02/19
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu stycznia. W tym miesiącu chcemy adorować Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie – Słowo, które stało się ciałem. Tegoroczny program duszpasterski koncentruje się na tajemnicy Eucharystii – to właśnie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza jest z nami wcielone Słowo Boże.
03/01/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czy potrzeba piękniejszego świadectwa wyznawania wiary w Mesjasza, którego pierwsze przyjście w ludzkim ciele obchodziliśmy kilka dni temu, a na Jego powtórne przyjście z tęsknotą czekamy? Nie, nie potrzeba, bo jak św. Jan Chrzciciel dajemy świadectwo o Chrystusie.
03/01/20
Wiemy, że Jan Chrzciciel do końca pozostał wierny głoszonym przez siebie życiowym zasadom. Wiemy również, że owe zasady przepełnione były zabieganiem o wieczne szczęście, jakie zostało dane przez Boga ludziom wszystkich czasów i narodów. Jan Chrzciciel otaczał troską nie tylko siebie samego, ale starał się, by prawda ta dotarła do każdego człowieka bez wyjątku.
07/02/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zdarza się, że chrześcijanie dają się wciągnąć w tak trudne i beznadziejne sytuacje, iż potem cierpią całe życie. Zostawmy teraz wszelkie tego typu przypadki, jakie wydarzyły się w naszych rodzinach. Nikt z nas nie jest ani Herodem, ani Herodiadą, abyśmy pozwalali sobie na fatalne decyzje.
07/02/20 Danuta Szelejewska
W życiu twoim i moim również jest wiele błędów i nieprawidłowości. Każdego dnia ulegamy pokusom oraz popełniamy liczne grzechy. To jednak nie przekreśla nas w oczach Pana Boga, który w sakramencie pokuty czeka na skruszonego grzesznika. Skutkiem wewnętrznego uzdrowienia ma być dalsze życie o wiele piękniejsze i bogatsze.