Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Adoracja: Tajemnica Słowa, które stało się ciałem (7 II)

07/02/19
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu stycznia. W tym miesiącu chcemy adorować Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie – Słowo, które stało się ciałem. Tegoroczny program duszpasterski koncentruje się na tajemnicy Eucharystii – to właśnie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza jest z nami wcielone Słowo Boże.