Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek: Świadectwo (3 I)

03/01/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czy potrzeba piękniejszego świadectwa wyznawania wiary w Mesjasza, którego pierwsze przyjście w ludzkim ciele obchodziliśmy kilka dni temu, a na Jego powtórne przyjście z tęsknotą czekamy? Nie, nie potrzeba, bo jak św. Jan Chrzciciel dajemy świadectwo o Chrystusie.