SYTUACJE DUSZPASTERSKIE

Dzień Babci i Dzień Dziadka

21/01/20 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Jesteście nam potrzebni! Wykorzystano czytania z 21 stycznia: 1 Sm 15, 16-23; Mk 2, 18-22