Polecamy

Światowy Dzień Chorego - NMP z Lourdes - 11 lutego

Homilia do dorosłych
11/02/20 ks. Marek Piedziewicz
Około 15-tysięczne Lourdes od czasów objawień Najświętszej Maryi Panny, która w 1858 roku ukazała się 18 razy młodziutkiej Bernadetcie Soubirous, pozostaje miejscem Bożego pokoju. Stale pielgrzymuje do niego rzesza wiernych. Szacuje się, że corocznie Lourdes odwiedza 5-6 mln osób. Wielu z nich obmywa swoje schorowane ciała w basenach z wodą płynącą z cudownego źródełka...
Homilia do dorosłych
11/02/20 ks. Zbigniew Kosik
Wobec tego, co niespodziewane i zaskakujące człowiek przeważnie przyjmuje postawę nieufną, sceptyczną, a nawet obojętną czy też wrogą. Gdy burzy się pewien ustalony ład i porządek, gdy zakłócona zostaje harmonia życia, wówczas wszystko nabiera innego znaczenia. Tak jest w przypadkach losowych pojedynczych ludzi jak i też w wymiarze całych społeczności w wydarzeniach mających ogólnoświatowy, katastroficzny charakter. Pojawiające się wówczas cierpienie, ból stawia człowieka wobec perspektywy dotknięcia świata, którego granice są zawsze nieznane i nieodgadnione.
Homilia do dorosłych
11/02/20 Patryk Jakubowski
Proszę kaznodziejów, aby przygotowując kazanie wspomnieli wiernym o różnorodności cierpienia. Wielokrotnie chorobę odbieramy przez dysfunkcję ciała i jego ułomność. Choroba umysłu, choroba i ból psychiczny niosą również wiele dysfunkcjonalnych zachowań i trudności z jakimi spotyka się dany chory i jego otoczenie.