Światowy Dzień Chorego - NMP z Lourdes - 11 lutego
Homilia do dorosłych

Boża i ludzka wrażliwość (11 II)

11/02/20 ks. Zbigniew Kosik
Wobec tego, co niespodziewane i zaskakujące człowiek przeważnie przyjmuje postawę nieufną, sceptyczną, a nawet obojętną czy też wrogą. Gdy burzy się pewien ustalony ład i porządek, gdy zakłócona zostaje harmonia życia, wówczas wszystko nabiera innego znaczenia. Tak jest w przypadkach losowych pojedynczych ludzi jak i też w wymiarze całych społeczności w wydarzeniach mających ogólnoświatowy, katastroficzny charakter. Pojawiające się wówczas cierpienie, ból stawia człowieka wobec perspektywy dotknięcia świata, którego granice są zawsze nieznane i nieodgadnione.