Światowy Dzień Chorego - NMP z Lourdes - 11 lutego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Jak odczytywać sens cierpienia?

11/02/20 Patryk Jakubowski
Proszę kaznodziejów, aby przygotowując kazanie wspomnieli wiernym o różnorodności cierpienia. Wielokrotnie chorobę odbieramy przez dysfunkcję ciała i jego ułomność. Choroba umysłu, choroba i ból psychiczny niosą również wiele dysfunkcjonalnych zachowań i trudności z jakimi spotyka się dany chory i jego otoczenie.