Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

Czytania na październik

01/10/20 ks. Stanisław Szulc
Czwartek, 1 października: Zawitaj, Królowo Różańca Świętego
02/10/20 ks. Stanisław Szulc
Piątek, 2 października: Modlitwa przynosząca owoce świętości
03/10/20 ks. Stanisław Szulc
Sobota, 3 października: Pierwsza sobota miesiąca
04/10/20 ks. Stanisław Szulc
Wtorek, 6 października: Kryzys różańca? Gdy w 2002 roku, św. Jan Paweł II ogłaszał Rok Różańca Świętego, zwracał uwagę na pilną potrzebę „stawienia czoła pewnemu kryzysowi tej modlitwy, której w obecnym kontekście historycznym i teologicznym zagraża niesłuszne pomniejszanie jej wartości i dlatego rzadko się ją proponuje młodym pokoleniom”. Papież zwrócił wtedy uwagę na dwie rzeczy, o których warto i dzisiaj przypomnieć. Pierwsza z nich dotyczy relacji między modlitwą różańcową a liturgią.
11/10/20 ks. Stanisław Szulc
Piątek, 16 października: Od lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu. W trwającym od stycznia, Roku św. Jana Pawła II, ogłoszonym z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły, wspominamy dzisiaj jedno z przełomowych wydarzeń w jego życiu. 16 października 1978 roku, krakowski metropolita został wybrany papieżem. Kilka dni później – już po uroczystej inauguracji pontyfikatu – sam przypomniał jak wielką rolę odgrywała w jego życiu modlitwa różańcowa: „różaniec «to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem»”.
18/10/20 ks. Stanisław Szulc
Różaniec jest modlitwą pełną ciszy i milczenia. „Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” – przypomniał św. Jan Paweł II w Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”.