Czytania na październik

Październikowe: 1 X 2020

01/10/20 ks. Stanisław Szulc
Czwartek, 1 października: Zawitaj, Królowo Różańca Świętego
„Zawitaj, Królowo Różańca Świętego…” – tymi słowami pozdrawiamy Matkę Bożą w pierwszym dniu października – miesiąca różańca. W naszych kościołach i kaplicach, w domach i w przydrożnych kapliczkach, przy łóżkach chorych w szpitalach i w wielu innych miejscach będziemy codziennie odmawiać różaniec, rozważając tajemnice zbawczego dzieła Jej Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie wiemy, co przyniosą kolejne dni tego miesiąca, nie wiemy, jak z woli Bożej upłynie ten kolejny październik w naszym życiu, ale chcemy się modlić, chcemy odmawiać różaniec, bo o to prosiła nas tak wiele już razy Matka Boża.
Modlitwa różańcowa z pozoru tylko jest łatwą modlitwą, w rzeczywistości bowiem, jest modlitwą głęboką i bardzo trudną. Łatwo jest odmawiać różaniec, ale dużo trudniej modlić się na różańcu i kontemplować zbawcze wydarzenia, które przypominają kolejne tajemnice. Naszym nauczycielem modlitwy różańcowej będzie w tym roku św. Jan Paweł II, którego 100-lecie urodzin obchodziliśmy w maju. Trwa w całej Polsce ogłoszony przez Kościół „Rok św. Jana Pawła II”. Za kilkanaście dni, 16 października, będziemy wspominać jego wybór na Stolicę Piotrową. Wciąż żywo mamy w oczach jego rozmodloną postać z różańcem w ręku. Chcemy ten obraz przywoływać w tym miesiącu każdego dnia. Wierzymy, że św. Jan Paweł II w tajemnicy świętych obcowania modli się razem z nami. Niech pomoże nam dobrze przeżyć ten miesiąc i niech nauczy nas pięknej i głębokiej modlitwy różańcowej, która przyniesie pokój do naszych serc.

Wszystkie cytaty – chyba że zaznaczono inaczej – pochodzą z Listu apostolskiego św. Jana Pawła II, „Rosarium Virginis Mariae”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.