Czytania na październik

Październikowe: 11-17 X 2020

11/10/20 ks. Stanisław Szulc
Piątek, 16 października: Od lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu. W trwającym od stycznia, Roku św. Jana Pawła II, ogłoszonym z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły, wspominamy dzisiaj jedno z przełomowych wydarzeń w jego życiu. 16 października 1978 roku, krakowski metropolita został wybrany papieżem. Kilka dni później – już po uroczystej inauguracji pontyfikatu – sam przypomniał jak wielką rolę odgrywała w jego życiu modlitwa różańcowa: „różaniec «to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem»”.