Czytania na październik

Październikowe: 18-24 X 2020

18/10/20 ks. Stanisław Szulc
Różaniec jest modlitwą pełną ciszy i milczenia. „Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” – przypomniał św. Jan Paweł II w Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”.