Czytania na październik

Październikowe: 25-31 X 2020

25/10/20 ks. Stanisław Szulc
Rozpoczynamy już ostatni tydzień października, ale wciąż chcemy się uczyć modlitwy różańcowej. W Liście apostolskim poświęconym w całości tej modlitwie, św. Jan Paweł II przypomina podstawowe zasady dotyczące tej modlitwy. Każdy różaniec rozpoczyna „zapowiedź tajemnicy i, jeśli tylko możliwe, równoczesne ukazanie przedstawiającej ją ikony, jakby odsłonięcie sceny, na której należy skupić uwagę. Słowa kierują wyobraźnię i ducha ku temu określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia Chrystusa...