Czytania na październik

Październikowe: 3 X 2020

03/10/20 ks. Stanisław Szulc
Sobota, 3 października: Pierwsza sobota miesiąca
„Sobota jest tradycyjnie dniem o silnym zabarwieniu maryjnym” – napisał św. Jan Paweł II w Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”, który przypominamy sobie podczas tegorocznych nabożeństw różańcowych. To właśnie w tym dokumencie biskup z Rzymu zdecydował, by w soboty rozważać nie chwalebne, jak bywało wcześniej, ale radosne tajemnice różańca, bo w nich – jak zauważył papież – obecność Maryi jest najbardziej wyraźna.
Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca – pierwsza sobota różańcowego miesiąca, jakim jest październik. Pamiętamy, jak ważne dla św. Jana Pawła II były objawienia Matki Bożej w Fatimie. To tam właśnie Maryja prosiła o nabożeństwo pierwszych sobót. Historia tego nabożeństwa rozpoczyna się podczas drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917 roku, kiedy Matka Boża wypowiada słowa: „Chcę być bardziej znana i miłowana. Jezus chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.
Święty Jan Paweł II, którego wspominamy przez cały rok, uczynił więcej niż ktokolwiek inny dla upowszechnienia fatimskiego orędzia. Wiele mówił i pisał o Fatimie, ale też żył objawieniami. Sam wyznał kiedyś, że codziennie duchowo przenosił się do Fatimy i z radością praktykował nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
Gdy Sekretariat Fatimski przy sanktuarium w Zakopanem przesłał Janowi Pawłowi II dokumentację dotyczącą nabożeństwa pierwszych sobót, dołączając prośbę, aby zatwierdził to nabożeństwo dla całego Kościoła, Święty Jan Paweł II bardzo ucieszył się z tej oddolnej inicjatywy i od razu zapoznał się z przedłożonymi mu dokumentami. Po jakimś czasie miał powiedzieć: „Tak bardzo chciałbym zatwierdzić to nabożeństwo, ale wciąż jeszcze nie mogę. Jak mógłbym ogłosić to nabożeństwo jako coś obowiązującego w całym Kościele, skoro Kościół go nie zna? (…). Róbcie wszystko, by ludzie zaczęli je praktykować. Wtedy będę mógł je oficjalnie zatwierdzić”.
W pierwszą sobotę października, razem ze św. Janem Pawłem II, oddajmy cześć Maryi, Królowej Różańca Świętego i módlmy się, by była coraz bardziej znana i miłowana.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.