Czytania na październik

Październikowe: 4-10 X 2020

04/10/20 ks. Stanisław Szulc
Wtorek, 6 października: Kryzys różańca? Gdy w 2002 roku, św. Jan Paweł II ogłaszał Rok Różańca Świętego, zwracał uwagę na pilną potrzebę „stawienia czoła pewnemu kryzysowi tej modlitwy, której w obecnym kontekście historycznym i teologicznym zagraża niesłuszne pomniejszanie jej wartości i dlatego rzadko się ją proponuje młodym pokoleniom”. Papież zwrócił wtedy uwagę na dwie rzeczy, o których warto i dzisiaj przypomnieć. Pierwsza z nich dotyczy relacji między modlitwą różańcową a liturgią.