Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Rozważania tajemnic różańcowych

01/10/20 Anna Lipczyńska
Zwiastowanie: Święty Jan Paweł II nazywa Maryję „Niewiastą Eucharystii”. Rzeczywiście, wypowiadając swoje „fiat”, Maryja przyjęła Ciało Chrystusa do swojego ciała. To był moment Jej głębokiego zjednoczenia z Synem – zjednoczenia pełnego, i na zawsze. Od momentu zwiastowania Matka Boża zaczęła żyć tą Bożą mocą, którą później Pan Jezus pozostawił dla nas w Eucharystii, wielkiej, niezgłębionej tajemnicy wiary. Maryjo, naucz nas żyć Eucharystią na co dzień!
01/10/20 ks. Marek Piedziewicz
Dźwiganie krzyża: Droga krzyżowa nie była specjalnie długa. Szacuje się, że wynosiła ok. kilkuset metrów. Wiodła przez ciasne uliczki Jeruzalem, na których toczyło się normalne życie, zwłaszcza związane z handlem. Chrystus niósł na swoich barkach prawdopodobnie tylko poprzeczną belkę krzyża, ważącą ok. 30-40 kg. Doświadczał bólu fizycznego i moralnego, wiedziony na śmierć pośród gawiedzi i ludzi pozbawionych wrażliwości.
01/10/20 Danuta Stankiewicz
Zesłanie Ducha Świętego: Chryste, Ty w dniu zesłania Ducha Świętego po raz pierwszy uroczyście objawiłeś swój Kościół – „święty dla ludzkości dar” (DZ I, s. 225). Wydarzenie to sprawia, iż „mamy nadzieję, że (…) i całe nasze uśpione życie wewnętrzne obudzi się na nowo” (DZ V, s. 246). Prymasie Tysiąclecia, jakże Ci nie dziękować za uświadamianie tego, że „idziemy przez Syna do Ojca, (…) ale idziemy jak dzieci, powoli (…). Bardzo powoli dojrzewamy (…). Powoli kształtuje nas Duch Święty, ale prędzej czy później [Bóg] każe wejrzeć w prawdziwy sens życia” (DZ V, s. 258). Maryjo, aby i w nas się to dokonało, chcemy oddać się Twojej opiece – doskonała Opiekunko, ale i Wychowanko Trójcy Świętej (zob. DZ V, s. 259), otwarta na każde natchnienie Ducha Chrystusowego.
01/10/20 ks. Piotr Śliżewski
Ofiarowanie Pana Jezusa: W encyklice Redemptoris missio św. Jan Paweł II zachęcał do specyficznej, duchowej ofiary. „Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Dlatego też proszę tych wszystkich, którzy pełnią posługę duszpasterską wśród chorych, by pouczali ich o zbawczej wartości cierpienia i zachęcali do ofiarowania go Bogu za misjonarzy” (RM 78).
01/10/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Ustanowienie Eucharystii: „Pan Jezus tej nocy, której został wydany”, ustanowił Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała i swojej Krwi. Słowa apostoła Pawła przypominają nam dramatyczne okoliczności, w jakich narodziła się Eucharystia. Zawiera ona niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki...
01/10/20 Sławomir Zatwardnicki
Zwiastowanie: Ojciec zamierzył „wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1, 10). Posyła swojego Syna na ten świat, który odwrócił się do Niego plecami. Boży plan zaczyna się realizować właśnie teraz, gdy anioł niebieski i Maryja ziemska spotykają się w godzinie zwiastowania. Oczekiwaniom Mesjasza towarzyszyć miała radość. Teraz okazuje się, że nie jest to radość światowa, jaką znamy z wieców wyborczych. To radość wewnętrzna, bo wszystko odbywa się w ukryciu, a nie na oczach świata.