Polecamy

Rozważania tajemnic różańcowych dla dzieci

01/10/20 bp Antoni Długosz
Ofiarowanie w świątyni: Każda rodzina „posiada” kościół, w którym zostaliśmy ochrzczeni, uczestniczymy we Mszy Świętej, spowiadamy się i przyjmujemy komunię. Pan Jezus także ma taki swój „kościół” w Jerozolimie – świątynię, do której przynosi Go Matka Boża, gdy ma zaledwie czterdzieści dni. Pobożny Symeon bierze Jezusa na ręce i przepowiada, że jest On światłem dla pogan – czyli także ich Bogiem i Zbawicielem. Matce Bożej mówi, że będzie cierpiała razem z Panem Jezusem.
01/10/20 ks. Andrzej Muńko
Wesele w Kanie Galilejskiej: Pierwszy cud, którego dokonał Pan Jezus miał miejsce na weselu w Kanie Galilejskiej. Tam przemienił wodę w wino i było tego bardzo wiele. Także i w naszym życiu Jezus dokona wiele, jeśli zaprosimy Go do swojej codzienności. Prośmy w tej dziesiątce różańca za wszystkich, którzy potrzebują cudu.
01/10/20
Nawiedzenie Świętej Elżbiety: Maryja odwiedza swoją kuzynkę Elżbietę, która również spodziewa się dziecka. Elżbieta jest już starszą osobą, więc Maryja przyszła do niej, żeby przez jakiś czas pomagać jej w domu. Elżbieta bardzo ucieszyła się widząc, że Maryja również urodzi syna i to wyjątkowego – Syna Boga.
01/10/20 ks. Grzegorz Świecarz
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Pan Jezus obnażony z szat, ubrany w szyderczą purpurę, z trzciną w ręku i w koronie cierniowej na głowie, bity jest po twarzy. Król Wszechświata jest wyśmiewany przez ludzi. Podobnie i dziś wielu ludzi cierpi z powodu niedostatku, niedożywienia. Maryjo, Matko moja, pomóż mi zawsze z szacunkiem odnosić się do każdego człowieka.
01/10/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi: Wierzymy w to, że Maryja króluje w niebie – jest Matką nie tylko swego Syna, Jezusa Chrystusa, ale także Matką całego Kościoła, czyli jest Matka wszystkich wierzących. Czcimy Maryję słowami litanii, pieśni, różańca. Radujemy się, że jest naszą Królową.