Rozważania tajemnic różańcowych dla dzieci

Poznajemy tajemnice

01/10/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi: Wierzymy w to, że Maryja króluje w niebie – jest Matką nie tylko swego Syna, Jezusa Chrystusa, ale także Matką całego Kościoła, czyli jest Matka wszystkich wierzących. Czcimy Maryję słowami litanii, pieśni, różańca. Radujemy się, że jest naszą Królową.