Rozważania tajemnic różańcowych dla dzieci

Życie składa się z różnych doświadczeń

01/10/20 bp Antoni Długosz
Ofiarowanie w świątyni: Każda rodzina „posiada” kościół, w którym zostaliśmy ochrzczeni, uczestniczymy we Mszy Świętej, spowiadamy się i przyjmujemy komunię. Pan Jezus także ma taki swój „kościół” w Jerozolimie – świątynię, do której przynosi Go Matka Boża, gdy ma zaledwie czterdzieści dni. Pobożny Symeon bierze Jezusa na ręce i przepowiada, że jest On światłem dla pogan – czyli także ich Bogiem i Zbawicielem. Matce Bożej mówi, że będzie cierpiała razem z Panem Jezusem.