Rozważania tajemnic różańcowych

Rosarium Virginis Mariae

01/10/20 Sławomir Zatwardnicki
Zwiastowanie: Ojciec zamierzył „wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1, 10). Posyła swojego Syna na ten świat, który odwrócił się do Niego plecami. Boży plan zaczyna się realizować właśnie teraz, gdy anioł niebieski i Maryja ziemska spotykają się w godzinie zwiastowania. Oczekiwaniom Mesjasza towarzyszyć miała radość. Teraz okazuje się, że nie jest to radość światowa, jaką znamy z wieców wyborczych. To radość wewnętrzna, bo wszystko odbywa się w ukryciu, a nie na oczach świata.