Rozważania tajemnic różańcowych

Różaniec z Maryją – Niewiastą Eucharystii

01/10/20 Anna Lipczyńska
Zwiastowanie: Święty Jan Paweł II nazywa Maryję „Niewiastą Eucharystii”. Rzeczywiście, wypowiadając swoje „fiat”, Maryja przyjęła Ciało Chrystusa do swojego ciała. To był moment Jej głębokiego zjednoczenia z Synem – zjednoczenia pełnego, i na zawsze. Od momentu zwiastowania Matka Boża zaczęła żyć tą Bożą mocą, którą później Pan Jezus pozostawił dla nas w Eucharystii, wielkiej, niezgłębionej tajemnicy wiary. Maryjo, naucz nas żyć Eucharystią na co dzień!