Rozważania tajemnic różańcowych

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

01/10/20 ks. Piotr Śliżewski
Ofiarowanie Pana Jezusa: W encyklice Redemptoris missio św. Jan Paweł II zachęcał do specyficznej, duchowej ofiary. „Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Dlatego też proszę tych wszystkich, którzy pełnią posługę duszpasterską wśród chorych, by pouczali ich o zbawczej wartości cierpienia i zachęcali do ofiarowania go Bogu za misjonarzy” (RM 78).