Polecamy
40 dni z Bogiem 2020
KSIĄŻKA
3,50 zł 1,50 zł

23 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
06/09/20
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematyka liturgii słowa na tę niedzielę koncentruje się wokół tej formy miłości chrześcijańskiej, która wymaga odwagi, mądrości i miłosierdzia. Chodzi konkretnie o miłość do bliźniego (błądzącego i uwikłanego w zło w sposób widoczny i gorszący), przybierającą formę tak zwanego upomnienia braterskiego, będącego obowiązkiem sumienia.
Sugestie słuchacza
06/09/20 Aleksandra Cejrowska
Jak rozumieć słowa: „Niech ci będzie jak poganin i celnik”? Ilekroć ich słucham, zastanawiam się, czy mam z pogardą albo lekceważeniem odnosić się do tych, którzy nie posłuchali upomnienia? Celnikami i poganami podobno pogardzano – a może to tylko stereotypowe myślenie?
Sugestie słuchacza
06/09/20 Teresa Zatryb
Upomnieć siostrę czy brata nie jest łatwo… Dzisiaj dzieci i młodzież mają o wiele więcej pokus i możliwości ich realizacji niż kiedyś. Powstaje pytanie: Jak upomnieć w sytuacji, gdy grzeszący jest zafascynowany złem i jawnie lekceważy dobro…?
Homilia do dorosłych
06/09/20 ks. Jacek Kacprzak
Bóg czuje się odpowiedzialny za nawrócenie grzesznika. Przez proroka Ezechiela mówi: „Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył” (Ez 33, 11). Dlatego też wielokrotnie wzywa: „Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć?” (tamże). Tą odpowiedzialnością za zbawienie grzesznika Bóg dzieli się z człowiekiem. Do proroka Ezechiela mówi: „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu” (Ez 33, 7). Po zbrodni bratobójstwa Kain mówi do Boga: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4, 9). Czy to moja sprawa, że brat mój ginie?
Homilia do dorosłych
06/09/20 ks. Piotr Winkler
Jakież to wspólnoty budują Kościół? Pierwszą i podstawową jest rodzina. To tu rodzi się życie - dar Boży, tu się rozwija, tu wzrasta wiara tworzących ją, tu człowiek uczy się kochać i służyć. Można chyba powiedzieć, że Kościół to wspólnota rodzin. Sam Jezus zapragnął żyć w kochającej się rodzinie. Miał prawdziwą Matkę i Opiekuna, których kochał i był im poddany.
Homilia do młodzieży
06/09/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W szkole średniej na lekcjach wychowawczych rozmawiacie o sprawach dotyczących całej klasy: omawiacie plany na dni i tygodnie, dyskutujecie o wzajemnych relacjach, o sprawach bieżących, o kulturze osobistej, o nauce, stopniach, klasówkach, sprawdzianach, nieobecnościach. Wychowawca najczęściej poświęca te godziny na uzupełnienie wszelkich danych dotyczących uczniów. Czasami próbuje rozwiązać jakieś konflikty między uczniami. Jednak w tej delikatnej materii uczniowie sami powinni ze sobą rozmawiać...