23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Indywidualnie i na forum

06/09/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W szkole średniej na lekcjach wychowawczych rozmawiacie o sprawach dotyczących całej klasy: omawiacie plany na dni i tygodnie, dyskutujecie o wzajemnych relacjach, o sprawach bieżących, o kulturze osobistej, o nauce, stopniach, klasówkach, sprawdzianach, nieobecnościach. Wychowawca najczęściej poświęca te godziny na uzupełnienie wszelkich danych dotyczących uczniów. Czasami próbuje rozwiązać jakieś konflikty między uczniami. Jednak w tej delikatnej materii uczniowie sami powinni ze sobą rozmawiać...