23 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Naśladowanie Chrystusa jest pierwszym powołaniem uczniów pańskich

06/09/20
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Tematyka liturgii słowa na tę niedzielę koncentruje się wokół tej formy miłości chrześcijańskiej, która wymaga odwagi, mądrości i miłosierdzia. Chodzi konkretnie o miłość do bliźniego (błądzącego i uwikłanego w zło w sposób widoczny i gorszący), przybierającą formę tak zwanego upomnienia braterskiego, będącego obowiązkiem sumienia.
Wielką korzyść odniosą słuchacze słowa Bożego, jeśli usłyszą z ust homilisty w tym kontekście katechizmową prawdę o istnieniu grzechów cudzych, poznają wszystkie dziewięć oraz ich istotę, a także uświadomią sobie konieczność spowiadania się z ich popełniania. Postawa człowieka, który skutecznie unika popełniania grzechów cudzych, czyli w sposób ewangeliczny reaguje na ludzkie grzechy i błędy, jest postawą godną naśladowania, ponieważ charakteryzuje ucznia Pańskiego, który bierze odpowiedzialność za zbawienie innych. W ten sposób realizuje on przykazanie miłości, które de facto jest streszczeniem Dekalogu (KKK 2055).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.