23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przejąć się bratem

06/09/20 ks. Jacek Kacprzak
Bóg czuje się odpowiedzialny za nawrócenie grzesznika. Przez proroka Ezechiela mówi: „Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył” (Ez 33, 11). Dlatego też wielokrotnie wzywa: „Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć?” (tamże). Tą odpowiedzialnością za zbawienie grzesznika Bóg dzieli się z człowiekiem. Do proroka Ezechiela mówi: „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu” (Ez 33, 7). Po zbrodni bratobójstwa Kain mówi do Boga: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4, 9). Czy to moja sprawa, że brat mój ginie?