23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

We wspólnocie

06/09/20 ks. Piotr Winkler
Jakież to wspólnoty budują Kościół? Pierwszą i podstawową jest rodzina. To tu rodzi się życie - dar Boży, tu się rozwija, tu wzrasta wiara tworzących ją, tu człowiek uczy się kochać i służyć. Można chyba powiedzieć, że Kościół to wspólnota rodzin. Sam Jezus zapragnął żyć w kochającej się rodzinie. Miał prawdziwą Matkę i Opiekuna, których kochał i był im poddany.