Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

24 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
13/09/20
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Drugie czytanie zawiera zdania, które z innymi znajdującymi się kilka wersetów dalej (Rz 14, 10-12) tworzą perykopę dla liturgii pogrzebowej. Mówią one o całkowitej przynależności wierzących do Pana i o ostatecznej dla każdego człowieka zależności od sądu Bożego. W najbliższym kontekście ich celem nie jest nauka na temat chrześcijańskiej antropologii czy eschatologii, lecz uzasadnienie apelu o niepotępianie bliźnich. O panowaniu Chrystusa nad umarłymi i żywymi przypomina św. Paweł tym, którzy łatwo sądziliby bliźnich, zapominając o czekającym także ich sądzie Bożym.
Sugestie słuchacza
13/09/20 Patryk Jakubowski
Słowa z przypowieści o nielitościwym dłużniku skłaniają do refleksji nad przebaczeniem – nad postawą ofiary i oprawcy. Chciałbym, aby głoszący włożyli wysiłek w przygotowanie homilii pod kątem przebaczenia, odpowiedzialności za słowo i pamiętali o indywidualności i niepowtarzalności każdego z nas – słuchaczy.
Homilia do dorosłych
13/09/20 ks. Mariusz Pohl
Kwoty z tej przypowieści są nieporównywalne. Dziesięć tysięcy talentów to suma niewyobrażalna. Talent to była jednostka wagi, inaczej odważnik o wadze ok. 32 kg. Mogło to zatem oznaczać ok. 320 ton złota lub srebra, czyli równowartość skarbu narodowego niejednego państwa. Możemy sobie wyobrazić słynny dług Grecji. A po drugiej stronie sto denarów – jeden denar to była wtedy zwykle zapłata za jeden dzień pracy, dniówka. Czyli sto dniówek, cztery miesięczne pensje. To w sumie też niemało, ale gdzie to równać z trzystoma tonami złota!
Homilia do dorosłych
13/09/20 ks. Konrad Sulmirski
Chrystus w tym, co mówił i robił okazywał dużą odwagę. On nie bał się mówić rzeczy niewygodnych, niepopularnych, „niepoprawnych politycznie”, a wręcz szokujących czy oburzających. Miłość nieprzyjaciół, życie bezżenne, oddzielenie spraw Bożych od ludzkich, bardziej rygorystyczna interpretacja Dekalogu – każda z tych rzeczy mogła wydawać się czymś dziwnym, a może nawet paradoksalnym.
Homilia do młodzieży
13/09/20 s. Urszula Kłusek SAC
Do Pana Jezusa przychodzi Piotr Apostoł, ten któremu Pan daruje winę zdrady i wyparcia się Jezusa. I pyta: Panie, ile razy mam przebaczać, czy aż siedem razy? Liczba siedem oznaczała nieskończoną ilość. A Pan na to odpowiada, że trzeba przebaczać nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze, w każdej sytuacji. I opowiada Pan przypowieść...
Homilia do dzieci
13/09/20 ks. Grzegorz Świecarz
Przyniosłem wam kilka przedmiotów, które są związane z dzisiejszą ewangelią. Na początku mam skarbonkę. Do czego służy skarbonka? (rozmowa z dziećmi). Nie wiem czy wiecie, ale niektórzy chowają swoje drobniaki nawet w skarpecie. Do przechowywania pieniędzy służą też specjalne miejsca. Kto wie co mam na myśli?