24 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia – skuteczny i niewątpliwy znak Bożego przebaczenia

13/09/20
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Drugie czytanie zawiera zdania, które z innymi znajdującymi się kilka wersetów dalej (Rz 14, 10-12) tworzą perykopę dla liturgii pogrzebowej. Mówią one o całkowitej przynależności wierzących do Pana i o ostatecznej dla każdego człowieka zależności od sądu Bożego. W najbliższym kontekście ich celem nie jest nauka na temat chrześcijańskiej antropologii czy eschatologii, lecz uzasadnienie apelu o niepotępianie bliźnich. O panowaniu Chrystusa nad umarłymi i żywymi przypomina św. Paweł tym, którzy łatwo sądziliby bliźnich, zapominając o czekającym także ich sądzie Bożym.
Pouczenie Jezusa zamykające przypowieść nie jest powtórzeniem wcześniejszego ostrzeżenia po nauce Modlitwy Pańskiej: „Jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień (Mt 6, 15). Tamtą przestrogę otrzymują ci, którzy mają Ojca w niebie prosić o odpuszczenie swoich grzechów. Ta następująca po przypowieści odnosi się do tych, którzy już doświadczyli nieograniczonej dobroci Ojca.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.