24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ewangelia pełna paradoksów

13/09/20 ks. Konrad Sulmirski
Chrystus w tym, co mówił i robił okazywał dużą odwagę. On nie bał się mówić rzeczy niewygodnych, niepopularnych, „niepoprawnych politycznie”, a wręcz szokujących czy oburzających. Miłość nieprzyjaciół, życie bezżenne, oddzielenie spraw Bożych od ludzkich, bardziej rygorystyczna interpretacja Dekalogu – każda z tych rzeczy mogła wydawać się czymś dziwnym, a może nawet paradoksalnym.