24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Litościwy pan, nielitościwy sługa

13/09/20 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii: Na początku roku szkolnego Ewangelia mówi o przebaczeniu. Trudny temat dla dzieci, ponieważ najczęściej jest to przez nie rozumiane jako przeproszenie za jakieś zło. Dlatego warto odnieść się do Eucharystii, która cały czas jest celem duszpasterskim w tym roku liturgicznym. Przebaczenie ma prowadzić do wspólnoty, dlatego jeśli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej nie możemy przyjąć Jezusa, ale tak samo kiedy żyjemy w nienawiści do siostry czy brata. Skorzystajmy w tej homilii z dwóch znaków, które możemy pokazać dzieciom. Znak konfesjonału lub słowa rozgrzeszenia oraz znak podania ręki i słowa przebaczenia człowieka.