24 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Zachęta do refleksji

13/09/20 Patryk Jakubowski
Słowa z przypowieści o nielitościwym dłużniku skłaniają do refleksji nad przebaczeniem – nad postawą ofiary i oprawcy. Chciałbym, aby głoszący włożyli wysiłek w przygotowanie homilii pod kątem przebaczenia, odpowiedzialności za słowo i pamiętali o indywidualności i niepowtarzalności każdego z nas – słuchaczy.