Polecamy

25 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
20/09/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Mowę eschatologiczną Jezusa (Mt 23–25) poprzedzają trzy przypowieści, których tematem jest praca w winnicy: o gospodarzu, który najmuje robotników (20, 1-16), o ojcu, który posyła do pracy swych synów (21, 28-32), i o właścicielu, przeciw któremu zbuntowali się dzierżawcy (21, 33-44).
Sugestie słuchacza
20/09/20 Szymon Bojdo
Często zdarza się, że przed porzuceniem grzechu powstrzymuje nas lęk, że nie uzyskamy przebaczenia, dlatego się o to przebaczenie nie staramy. Piękny jest w tym kontekście obraz Boga hojnego w przebaczenie. Doprawdy często zdarza się, że wolimy trwać w poczuciu winy, niż przyjąć uzdrawiające miłosierdzie. Boimy się tej hojności, a jest ona przecież bezinteresowna – za swoją miłość Bóg nie chce niczego w zamian...
Homilia do dorosłych
20/09/20 o. Marcin Wrzos OMI
Wydaje się, że można to rozumieć na trzy sposoby. Izrael nie wierzy w możliwość przebaczania jego grzechów, bo było ich tak wiele. Po drugie, nie wierzy w możliwość zawarcia na nowo przymierza z Bogiem, a po trzecie – Bóg wzywa Izrael, aby w końcu zaczął chodzić po Jego drogach i przestał myśleć po ludzku. Tak się w dużej mierze stało. W 538 roku powrócili z niewoli do swojej ojczyzny. Wielkie królestwo Babilonii, które zniszczyło Izrael, a ludzi wzięło w niewolę, zostało zniszczone przez Persów. To także historia o nas...
Homilia do dorosłych
20/09/20 ks. Marek Piedziewicz
Bóg wzywa każdego z nas, byśmy nigdy nie przestali Go szukać. Jak jednak zrozumieć te słowa, skoro chyba wszyscy możemy powiedzieć o sobie, że już Go znaleźliśmy? Warto zwrócić uwagę na kształt naszej więzi z Panem. Niekiedy, tak jak w ludzkich relacjach, możemy przecież utknąć na mieliźnie, doświadczać rutyny, być biernymi. Pewien mężczyzna opowiadał o tym, jak on na nowo odkrył obecność Boga we własnym życiu...
Homilia do młodzieży
20/09/20 ks. Jacek Zjawin
Słowo, które daje nam dzisiaj Kościół, chce zmienić nasze myślenie na bardziej Boże. Prorok Izajasz nawołuje w pierwszym czytaniu wszystkich, którzy mają nie-Boże myślenie, do tego, aby je zmienili. Ma się w nich dokonać zmiana myślenia, czyli po grecku „metanoia”, co tłumaczymy jako „nawrócenie”. To pierwszy krok Biblijnego Okna Overtona...
Homilia do dzieci
20/09/20 ks. Konrad Zygmunt
W naszym regionie możemy spotkać w ogrodach winogrona, ale nie ma winnic. Tutaj nie ma najlepszych warunków – winorośl potrzebuje dużo słońca. Tutaj jeszcze dużo moglibyśmy mówić, ale jeszcze chciałbym was spytać o inną rzecz wymienioną dzisiaj w Ewangelii: co to jest denar? (pieniądz). Czy ktoś z was widział denara? (nie). Dziś nie używamy denarów, tylko złotówki. Żeby takiego denara zobaczyć, to może udać się nam w muzeum.