25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Czemu nie mogę być dobry?

20/09/20 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii: Dobro jest ważnym pojęciem. Dzieci najczęściej rozumieją je w sensie uczynkowym. Dobro to jest to, co czynię dla drugiego człowieka, poświęcając coś swojego, nie krzywdząc go. Dobro jest uczynkiem, jednak tylko wtedy jest prawdziwe, kiedy wynika z miłości. Pytanie dlaczego nie mogę być dobry jest pytaniem do człowieka, który postawę czynienia dobra krytykuje lub stawia mu warunki. Chcemy zapytać dzieci jaka jest różnica pomiędzy dobrem szczerym, a takim z przymusu. Kiedy dobro do nas wróci, a kiedy będzie chęcią przypodobania się.