25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Jak zmienić myślenie?

20/09/20 ks. Jacek Zjawin
Słowo, które daje nam dzisiaj Kościół, chce zmienić nasze myślenie na bardziej Boże. Prorok Izajasz nawołuje w pierwszym czytaniu wszystkich, którzy mają nie-Boże myślenie, do tego, aby je zmienili. Ma się w nich dokonać zmiana myślenia, czyli po grecku „metanoia”, co tłumaczymy jako „nawrócenie”. To pierwszy krok Biblijnego Okna Overtona...