25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

On jest i wychodzi po nas

20/09/20 o. Marcin Wrzos OMI
Wydaje się, że można to rozumieć na trzy sposoby. Izrael nie wierzy w możliwość przebaczania jego grzechów, bo było ich tak wiele. Po drugie, nie wierzy w możliwość zawarcia na nowo przymierza z Bogiem, a po trzecie – Bóg wzywa Izrael, aby w końcu zaczął chodzić po Jego drogach i przestał myśleć po ludzku. Tak się w dużej mierze stało. W 538 roku powrócili z niewoli do swojej ojczyzny. Wielkie królestwo Babilonii, które zniszczyło Izrael, a ludzi wzięło w niewolę, zostało zniszczone przez Persów. To także historia o nas...