Polecamy

26 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
27/09/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Niewierność sprawia, że ludzie obdarzeni zaszczytnym powołaniem odpowiadają nieraz nieposłuszeństwem (Mt 21, 29). Nowe i wieczne Przymierze spełnia się w tajemnicy Jezusowego posłuszeństwa aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 8) (SC 9). Jezus poucza swoich uczniów, że do królestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz spełniając wolę Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21) (KKK 2826).
Sugestie słuchacza
27/09/20 Sławomir Zatwardnicki
Kaznodzieja mógłby przypomnieć, że Eucharystia, w której wierni uczestniczą, ma być następnie przemieniona w życie. Papież Franciszek napomina, by tak jak rozpoznajemy Chrystusa w sakramencie, rozpoznać Go również wśród wspólnoty (por. Amoris laetitia 186 oraz 1 Kor 11, 29). Może to będzie dobra okazja, żeby zrobić coś dobrego w parafii...?
Homilia do dorosłych
27/09/20 ks. Maciej Szczepaniak
Podobni jesteśmy niekiedy do tego syna posłusznego, który nie ma odwagi, patrząc w oczy ojca, powiedzieć prawdy. Jesteśmy pobożni i sprawiedliwi, pouczamy innych, uważamy, że mamy rację. Ale woli Bożej nie wypełniamy. Z wierzchu jesteśmy w porządku, ale do środka – wolelibyśmy nie zaglądać. Chrystus daje nam do ręki klucz do nawrócenia, pomaga nam „honorowo” wyjść z sytuacji niewierności. Tym kluczem jest słowo: „opamiętanie”.
Homilia do dorosłych
27/09/20 ks. Emil Kurek CSMA
W „Potopie” Henryka Sienkiewicza potrzebny był nie jeden, ale dziesięć kubłów zimnej wody wylanych na głowę, aby Andrzej Kmicic uświadomił sobie zdradę ojczyzny i wszedł na drogę nawrócenia. To i tak bardzo dobry wynik, zważywszy, że nadal nie brakuje domów, w których dzieci zdążyły już wylać większą ilość łez z powodu przemocy, alkoholu lub porzucenia przez swoich rodziców...
Homilia do młodzieży
27/09/20 ks. Maciej Przybylak
Nie lubimy z reguły ludzi, którzy, co innego mówią, a co innego robią. Takich przyjaciół i koleżanek czy kolegów nie chcielibyśmy mieć, gdyż nie są autentyczni. Możemy jednak przeoczyć ważny fakt, że każdy człowiek może się zmienić, może się „opamiętać”. Tego właściwie już współcześnie nieużywanego czasownika używa dzisiejsza ewangelia...
Homilia do dzieci
27/09/20 Danuta Szelejewska
Wyobraź sobie, mój drogi, ogromny pałac, w którym znajduje się tłum ludzi różnego wieku i stanu. Wszyscy wyglądają na zagłodzonych, z podkrążonymi oczami i z zapadniętymi policzkami, chociaż wszyscy trzymają w rękach łyżki tak długie, jak oni sami, a wokoło stoją ogromne kotły ze smakowitą i gorącą zupą. Jednak nikomu nie udaje się zaspokoić głodu, chociaż bardzo tego pragną. Pokarm można dostarczyć do ust tylko przy pomocy tych długich i ciężkich łyżek, co okazuje się w praktyce niemożliwe z powodu ich długości i ciężaru. Wielu z nich kłóci się między sobą...