26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Odpowiednio wykorzystaj czas na ziemi

27/09/20 Danuta Szelejewska
Wyobraź sobie, mój drogi, ogromny pałac, w którym znajduje się tłum ludzi różnego wieku i stanu. Wszyscy wyglądają na zagłodzonych, z podkrążonymi oczami i z zapadniętymi policzkami, chociaż wszyscy trzymają w rękach łyżki tak długie, jak oni sami, a wokoło stoją ogromne kotły ze smakowitą i gorącą zupą. Jednak nikomu nie udaje się zaspokoić głodu, chociaż bardzo tego pragną. Pokarm można dostarczyć do ust tylko przy pomocy tych długich i ciężkich łyżek, co okazuje się w praktyce niemożliwe z powodu ich długości i ciężaru. Wielu z nich kłóci się między sobą...