26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Prawda i kłamstwo

27/09/20 ks. Maciej Szczepaniak
Podobni jesteśmy niekiedy do tego syna posłusznego, który nie ma odwagi, patrząc w oczy ojca, powiedzieć prawdy. Jesteśmy pobożni i sprawiedliwi, pouczamy innych, uważamy, że mamy rację. Ale woli Bożej nie wypełniamy. Z wierzchu jesteśmy w porządku, ale do środka – wolelibyśmy nie zaglądać. Chrystus daje nam do ręki klucz do nawrócenia, pomaga nam „honorowo” wyjść z sytuacji niewierności. Tym kluczem jest słowo: „opamiętanie”.