26 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

W Eucharystii „mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie…”

27/09/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Niewierność sprawia, że ludzie obdarzeni zaszczytnym powołaniem odpowiadają nieraz nieposłuszeństwem (Mt 21, 29). Nowe i wieczne Przymierze spełnia się w tajemnicy Jezusowego posłuszeństwa aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 8) (SC 9). Jezus poucza swoich uczniów, że do królestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz spełniając wolę Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21) (KKK 2826).
Homilista może przypomnieć, że w Eucharystii „mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca” (Ecclesia de Eucharistia 60).
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa  w życiu człowieka: Liturgia słowa przywołuje ważne i zbyt rzadko używane w homiliach ewangeliczne słowo „opamiętać się”. Jego znaczenie jest tak uniwersalne, że z powodzeniem może określać cel, dla którego Bóg zesłał swego Jednorodzonego Syna w ludzkim ciele. Czyż Zbawiciel nie przyszedł po to właśnie, by świat opamiętać?
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.