Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

27 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
04/10/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Niewierność sprawia, że ludzie obdarzeni zaszczytnym powołaniem odpowiadają nieraz nieposłuszeństwem (Mt 21, 29). Nowe i wieczne Przymierze spełnia się w tajemnicy Jezusowego posłuszeństwa aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 8) (SC 9). Jezus poucza swoich uczniów, że do królestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz spełniając wolę Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21) (KKK 2826).
Sugestie słuchacza
04/10/20 Olaf Szczypiński
Na tle tych różnic rodzą się następujące pytania, na które warto udzielić odpowiedzi w dzisiejszej homilii. Przede wszystkim – jaki obraz Boga rysuje się z obu tych tekstów? Udzielając odpowiedzi dobrze byłoby zaakcentować zmianę jaką przynosi dzieło odkupienia Chrystusa. Co znamienne – Bóg nie niszczy winorośli, lecz tych, których działanie doprowadziło do tego, że owoce winnego krzewu nie budowały królestwa Bożego; wytraca on zbójców, którzy uzurpują sobie prawo do dziedzictwa Boga Stwórcy...
Homilia do dorosłych
04/10/20 ks. Szymon Bajon
Ktoś powie: zależy mi na zbawieniu, na Bogu. Inny stwierdzi, że dla niego najważniejsza jest miłość, Jeszcze ktoś inny powie, iż dla niego swoistym skarbem, o który się troszczy jest rodzina, rodzice, dzieci, przyjaciele. I są to całkiem piękne, pobożne i szlachetne cele. Ale są pewnie i tacy, dla których bogiem, na którym im zależy są tylko pieniądze i to o ich zdobywanie troszczą się przede wszystkim...
Homilia do dorosłych
04/10/20 ks. Robert Klemens COr
Przyglądając się temu biblijnemu obrazowi w uczciwości i prawdzie, dostrzegam swoją niedoskonałość a chwilami nawet beznadziejność. To mogłoby się stać powodem przygnębienia, depresji albo nawet odejścia z kapłaństwa. Myślę, że dla części kapłanów, którzy podejmują takie decyzje, jest to wytłumaczenie...
Homilia do młodzieży
04/10/20 ks. Artur Filipiak
Izajasz opisuje tu relację Boga do swego ludu Izraela. Dowiadujemy się o Jego cierpliwej miłości, która pozostaje bezowocna. Słyszymy o Bogu, który może czuć się rozczarowany i zraniony do tego stopnia, że bierze pod uwagę, by porzucić swój lud. Wiemy, że do tego ostatecznie nie doszło. Że zwyciężyło Boże miłosierdzie. Ale sam fakt, jak bardzo Boga boli ludzka niewdzięczność, powinien dać do myślenia...
Homilia do dzieci
04/10/20 Monika Zuber
Niestety nie wszyscy ludzie, którzy zostają kucharzami smacznie gotują. Nie każdy ogrodnik będzie kochał rośliny, nie każdy lekarz poradzi sobie w swoim zawodzie. Nie wszyscy mechanicy będą potrafili naprawić samochód i nie każdy nauczyciel potrafi uczyć. Nie każdy duchowy przewodnik słucha Boga i służy innym ludziom. Dlatego Jezus w czytanej dzisiaj Ewangelii opowiada przypowieść w rozmowie z religijnymi przywódcami. Opowiada im o nieposłusznych pracownikach winnicy...